Infolinka NONSTOP: +421 903 650 240

O nás

Naším cieľom je poskytovať prekladateľské a tlmočnícke služby najvyššej kvality za prijateľné ceny

Tím spoločnosti Euro VKM má jedno z najdlhších profesionálnych zázemí na slovenskom trhu s prekladmi a tlmočením. Renomé vyše dvadsaťpäťročných skúseností pre nás predstavuje záväzok pracovať vždy v súlade s našimi prioritami: profesionalita, flexibilitaindividuálny prístup.

Naším záujmom nie je nalákať zákazníka na nízku cenu na úkor s tým súvisiacej zníženej kvality. Usilujeme sa predovšetkým splniť aj tie najvyššie požiadavky na kvalitu a dokázať sa prispôsobiť individuálnym a meniacim sa potrebám klientov.

Všetky materiály a informácie, s ktorými naša spoločnosť pracuje, sú prísne dôverné a zabezpečené. Všetci naši interní zamestnanci aj externí dodávatelia sú viazaní mlčanlivosťou.

Prekladateľské služby poskytujeme v súlade s európskou normou STN EN 15038:2006 a DIN 2345.

Kvalita

SLUŽBY V NAJVYŠŠEJ KVALITE

Objednávka

OBJEDNÁVKA

Kontakt

KONTAKT